Boorpaal van grote diameter onder voorlopig voorbuis

De boorpaal van grote diameter met volledige of gedeeltelijke verbuizing is een cilindrische betonnen paal in de grond gevormd na het uitgraven van de grond, onder bescherming van een tijdelijke voerbuis en eventueel wateroverdruk.

Schema van de uitvoeringsfasen

Uitvoeringswijze

Conform de voorschriften van NBN EN1536:1999

1. Boorbuis centreren over het middelpunt van de paal.

2. De eerste boorbuis, voorzien van boorkroon, wordt in de grond gewrikt.

3. en 4. Naarmate het boren vordert, worden er boorbuiselementen bijgevoegd.

Bij boren in niet-cohesieve gronden onder het grondwaterpeil moet een wateroverdruk in de voerbuis gecrëeerd worden (delta h).

5. Na het bereiken van het aanzetpeil: opschonen boorfront en boorwater afpompen, plaatsen van de wapening en betonnering met een plunjerbuis.

6. Tijdens het betonneren worden de tijdelijke boorbuizen stapsgewijs getrokken, waarbij het beton de plaats inneemt van de voerbuis.

Toepassingsgebied

• Alleenstaande, rakende (tangenswand) of in elkaar snijdende (secanswand) paal

• Geschikt voor hoge geconcentreerde puntlasten, horizontale krachten en buigmomenten

• Funderingsaanzet mogelijk in hardere of rotsachtige lagen

• Doorboren van obstakels in de ondergrond die de uitvoering van andere technieken verhinderen.

• Bij zeer grote aanzetdieptes (tot > 50 m)

• Lager afstorten

• Infrastructuurwerken, zware industriële projecten, grote gebouwen

Omgevingsimpact

• Trillingvrij

• Gronduithalende paal: grondafvoer van de werf noodzakelijk

• Beheer eventuele boorvloeistof

• Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig

Eigenschappen

• Uitgebreid gamma aan standaard diameters, van 600 tot 1.500 mm

• Stabiele boring door tijdelijke verbuizing voorkomt grondontlasting

• Betonnering langs een plunjerbuis om betonontmenging te voorkomen

• Niet gebetonneerde lengte mogelijk

• Paal wordt gewapend.

• Uitvoering mogelijk met injectie langs de schacht en/of aan de punt

• Uitvoering mogelijk met verbrede voet

• Eventueel uitvoering met beperkte helling

• Draagvermogen tot 13.800 kN dienstlast


Member of logo