Verbuisde boorpaal met schacht- en/of putinjectie

Verbuisde boorpaal met schacht- en/of putinjectie

Schema van de uitvoeringsfasen

Uitvoeringswijze

1., 2. & 3. Conform de uitvoering van de verbuisde boorpaal of boorpaal onder thixotrope vloeistof waarbij ter verhoging van het draagvermogen de schacht en/of punt van de verbuisde boorpaal nà uitvoering met cementspecie geïnjecteerd wordt/worden.

4. De wapeningskorf wordt voorzien van vertikale stalen injectiebuizen met manchetten, de zogenaamde ‘tubes à manchettes’ of TAM.

5. De TAM worden binnen de 24 uur nà het betonneren van de boorpaal onder waterdruk geopend (‘claquage’) en volgens de specifieke injectieprocedure geïnjecteerd.

De criteria voor het eindigen van de injectiefase (volumespecie of injectiedruk) worden zo bepaald dat grondbreuk vermeden wordt en opspanning van de grond bereikt wordt

Projecten


Member of logo