Verbuisde boorpaal met verbrede voet

In cohesieve gronden kunnen de boorpalen eventueel ‘under reamed’ worden, door uitvoering van een voetverbreding. 

Uitvoeringswijze

De vorm en grootte van de voetverbreding hangt af van de under reamers welke ingezet worden.

Franki hanteert het model type ‘top hinge' (b), zie tekening hiernaast.

Schema van de tool

Toepassingsgebied

• Fundering voor zwaar belaste kolommen

• Directe verbinding kolom en paal

• Opvang zware horizontale krachten of momenten

• Grote trekwaarden

• Grond op aanzetpeil moet het uitvoeren van de verbrede voet mogelijk maken.

Omgevingsimpact

• Trillingvrije installatie

• Lage geluidsbelasting

• Afvoer van grond- en boorspecie en/of steunvloeistof

• Ligging van het freatisch vlak minstens 1 m onder het werkniveau

• Werkruimte 12 m van de as van de paal, minstens 2 m vóór de as van de paal, 5 m langs beide kanten van de as.

• Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig.

Eigenschappen

• Diameter schacht van 1.080 tot 1.500 mm

• Diameter verbrede voet van 1.700 tot 2.700 mm

• Betonneren met plunjerbuis

• Paal kan over de volle lengte gewapend worden

• Injectie van de schacht is mogelijk

• Uitvoering tot 40 m diepte mogelijk

• Eventueel aanbrengen van geleidebalken

• Niet gebetonneerde lengte mogelijk.


Member of logo