Funderingskolommen (voor « top-down » bouwwijze)

Funderingskolommen zijn geprefabriceerde elementen -  betonkolommen of stalen profielen -  die zeer nauwkeurig in een ter plaatse gegoten betonnen fundering worden afgehangen, waarbij een tijdelijk hydraulisch geleidingsconstructie (stelframe) nodig is voor de positionering en installatie ervan. De uitvoering van ingestorte funderingskolommen maakt « top-down » constructie mogelijk, waarbij gelijktijdig boven- en onderbouwwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Uitvoeringswijze

(installatiemethode met nabetonnering)

1. Realiseren van de boorpaal van grote diameter vanaf het grondniveau tot het vereiste aanzetpeil is bereikt.
2. Plaatsen van de wapeningskooi
3. Plaatsen  van het stelframe op de tijdelijke verbuizing:

- Bevestigen van de positioneringspennen op de buis in lijn met de as van de funderingskolom
- Gebruiken van de positioneringspennen om het stelframe te centreren binnenin het boorgat
- In combinatie met laser verticaliteit meting, aanwenden van de hydraulische vijzels aan de basis van de geleidingsconstructie om deze verticaal uit te lijnen

4. Storten van beton in het boorgat tot op het afkappeil van de boorpaal
5. Verzinken van de funderingskolom binnenin het geleidingssysteem en volgens de gewenste structurele toleranties, de kolom nauwkeurig centreren met behulp van de hydraulische vijzels 
Tot op het juiste niveau het verzinken van de funderingskolom in het beton voltooien en een laatste keer de positie van de kolom controleren
6. Verwijderen van het stelframe
7. Boven het niveau van het gestorte beton, de ruimte tussen het boorgat en de funderingskolom gelijkmatig opvullen met kiezel om de funderingskolom op zijn plaats te houden
8. Verwijderen van de tijdelijke verbuizing

 

Toepassingsgebied

 • Ideaal voor « top-down » constructie, waarbij de uitgraving en de constructie van de ondergrondse verdiepingen tegelijk met de constructie van de bovenbouw gedaan wordt, en dit vooraleer de uitgraving voor de onderbouw is voltooid.
 • Door het afhangen van de funderingskolom in de boorpaal ontstaat een funderingssysteem dat   continu doorloopt van de lagergelegen, definitieve diepfundering tot aan het grondniveau.
 • Minder bouwputschoring omdat de funderingskolommen voorzien kunnen zijn van bevestigingspunten waaraan stempels of schoren kunnen worden vastgemaakt.
 • Funderingskolommen worden ook gebruikt om (kelder)vloeren die de bouwputwanden ondersteunen definitief te dragen.
 • Het aanwenden van de vloerconstructies als permanente ondersteuning van de bouwputwand, waardoor tijdelijke stempels niet meer nodig zijn, zorgt voor een efficiënt ontwerp van de onderbouw.

Omgevingsimpact

 • Hoge bouwsnelheid: er wordt globaal tijdwinst geboekt omdat de bovenbouw wordt uitgevoerd terwijl de ondergrondse verdiepingen niveau na niveau worden uitgegraven, waardoor de hinder voor de onmiddellijke omgeving beperkt blijft.
 • De « top-down » bouwmethode zorgt voor een efficiënter permanent ontwerp van de onderbouw, waardoor er beduidend minder staal en beton nodig is.
 • Geen grote werkruimte vereist.

Technische specificaties

 • Meestal toegepast bij paaldiameters van 1200 mm en meer, waarbij stelframes als positioneringsconstructies worden gebruikt.
 • Stelframe geschikt voor funderingskolommen met afmetingen tot 456 x 406 mm.
 • Complex bouwproces (nauwkeurig stellen van het stelframe en de funderingskolom).
 • Zeer hoge nauwkeurigheid behaald: een verticale tolerantie van 1:400 en een vlakheidstolerantie van 25 mm worden verkregen dankzij de aanwending van de speciale geleidingsconstructie (stelframe).
 • Aanzienlijke kostenbesparing voor het hele project.

Member of logo