Palenwand

Een palenwand wordt gevormd door rakende (= tangente) of snijdende (= secante) palen.

Uitvoeringswijze

Uitgevoerd volgens de dubbele rotatie techniek, zie verbuisde avegaarpaal

1. Realiseren van geleidebalk

2. / 3. / 4. Installatie van de palen in fasering

5. Wapenen van de secundaire palen

6. Afgewerkte palenwand

Schema van de uitvoeringsfasen

Toepassingsgebied

•  Boren van de grondkering door obstakels, bv. ondergronds metselwerk.

•  Afhankelijk van de toegepaste techniek kan er ook door rotslagen of beton worden geboord.

•  Bouwputten met grillige vormen, moeilijke contours (palenwanden zijn beter aanpasbaar dan diepwanden)

•  Bouwputten met beperkte afmetingen

•  Pers- en ontvangstputten voor rioleringswerken

Omgevingsimpact

• Trillingvrij

• Grondafvoer

• Lage geluidsbelasting

• Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig

Eigenschappen

• De palenwanden kunnen uitgevoerd zijn volgens de volgende technieken:

  • tangente of rakend naast elkaar geplaatste palen:
    • PCS palen, verbuisde avegaarpalen,
    • boorpalen van grote diameter (verbuisd, of onder steunvloeistof) en micropalen.
  • secante of in elkaar geplaatste palen: verbuisde avegaarpalen of boorpalen van grote diameter (verbuisd, of onder steunvloeistof).

•  Tangenspalenwanden zijn enkel grondkerend.

•  Secanspalenwanden zijn grond- en waterkerend, desgevallend moeten ankers worden voorzien

•  Bij secanspalenwanden wordt normaal gezien slechts één paal op twee gewapend

•  Een palenwand kan ook een aanzienlijk vertikaal draagvermogen hebben


Member of logo