CSM wand

Een cutter soil mix wand (CSM-wand) is een aansluitende kerende wand bestaande uit elkaar overlappende panelen gevormd door het intens in situ mechanisch mengen van de plaatselijke grond met een continu geïnjecteerd hydraulisch bindmiddel. De grondkerende functie ontstaat door boogwerking na verharding van het mengsel “grond in situ-bindmiddel” tussen profielen, geplaatst in vloeibare fase.

Uitvoeringswijze

Conform de voorschriften van prEN 14679: “Deep Mixing”

1. Vooraf graven van een sleuf tot ongeveer 0.5 m diep ter opvanging van de grond-cement specie. Positioneren van de CSM frees (metalen verticale arm waarop twee stellen met tegen elkaar in draaiende metalen getande wielen zijn gemonteerd)

2. Droog fresen tot een diepte van ongeveer 1 m en controleren van de verticaliteit

3. Loswoelen van de grond tijdens het traag inzakken van de frees, gelijktijdig injecteren van cementgrout.

4. Op aanzetdiepte, optrekken frees en vermengen van de losgewoelde grond met van een vooraf bepaald cementmengsel. Tijdens het uitfresen wordt, in functie van de grondsamenstelling, het paneel nogmaals gemengd.

5. Plaatsen van de profielen

6. De wand wordt verder gevormd door de procedure te herhalen, insnijdend in het eerder gevormd paneel.

De kwaliteitscontrole van de uitvoering kan worden uitgevoerd door middel van een elektronisch monitoringsysteem.

Schema van de uitvoeringsfasen

Toepassingsgebied

• Geschikt als water- en grondkerende wanden

• Door het inbrengen van staalwapening: ontlenen van dragende functie aan de wand

• Alternatief voor Berlijnse wand of secanspalenwand

• Beste resultaten in zandgronden dus de fijne korrelverdelingsfractie van leem en klei moet beperkt zijn

Omgevingsimpact

• Afvoer van smurrie

• Trillingvrij

• Geen geluidshinder

• Beschikbare oppervlakte minimaal 100 m²

Eigenschappen

• Wanddikte: standaard 0.55 m

• Diepte: standaard minder dan 20 m

• De vermenging van de grond met de toegevoegde specie (cement-watermengsel) gebeurt door middel van twee hydraulisch tegengesteld draaiende snijwielen van een hydraulische frees, zonder voerbuis

Projecten


Member of logo