Project Utrecht, Nederland

Nieuwe huisvesting RIVM en CBG

Trillingsvrije funderingen

Activiteit: Gebouwen

Om een stevige fundering te realiseren voor de nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het agentschap van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) combineerde Franki Grondtechnieken verschillende technieken en knowhow.

Artist impression "RIVM/CBG view from the OV station" - Krediet: Felix Claus Dick Van Wageningen Architecten

Technische details

+ ontgraven, nivelleren op niveau, aanbrengen van drainage, snellen van de palen (nieuwe en bestaande), afvoer van grond- en boorspecie...

Sterk staaltje van technisch kunnen...

Cutter Soil Mix (CSM)-wand

Het gebouw zal omringd worden door een grondkerende wand van verankerde CSM-wanden voor permanente grondkering. De kelder en het gebouw zullen zich binnen de wand bevinden, met een spouw van 0,5 m ertussen.

Horizontale injecties

Om waterschade te voorkomen wordt een horizontale injectielaag aangebracht op 7 m onder het maaiveld.

De injectielaag bestaat uit geïnjecteerd zand met een mix van waterglas en verharder. Nadat het product verhard is, vormt zich een droge, gesloten bouwput die makkelijk kan worden uitgegraven. 

De grondinjectie gebeurt door BE Inject, de afdeling voor injectiewerken van Franki Foundations.

...trillingsvrij

Het RIVM werkt met geavanceerde laboratoriumapparatuur die heel gevoelig voor trillingen is. Het is dan ook belangrijk dat de nieuwbouw trillingen absorbeert zodat deze de werking van de laboratoriumtoestellen niet hindert.

Het gebouw is zo ontworpen dat het op allerlei manieren aan deze vereiste beantwoordt. Zo bevindt bijvoorbeeld het torengebouw zich 20 m verder van de tramlijn dan aanvankelijk gepland.

De funderingen spelen hierin ook een belangrijke rol. Daarom werd er beslist om bredere en langere palen te gebruiken en de ondergrond te voorzien van luchtruimten rondom het gebouw om de trillingen te absorberen.

Projectinformatie

Projectnaam

Nieuwe huisvesting RIVM en CBG

Categorie

Overheid, Cultureel en Religieus

Techniques

Injectie, CSM wand, Grondankers en nagels, Boorpaal van grote diameter onder thixotrope vloeistof

Contracttype

Build

Locatie

Utrecht, Nederland

Opdrachtgever

MEET RIVM CBG bv

Bouwperiode

2017 - 2018

Architect

Felix Claus Dick Van Wageningen Architecten

Gelijkaardige projecten


Member of logo