Grondankers en nagels

Bij grondankers en nagels wordt in een boring van beperkte diameter een stalen inbouwelement ingebracht en met groutspecie omhuld.

Uitvoeringswijze

Conform de voorschriften van NBN EN 1537 : Ground anchors

1. & 2. Boren van het anker

3. Injecteren: doorheen de holle boorstang, vervangen boorvloeistof door cementgrout en terugtrekken boorstang

4. Plaatsen trekelement, voorzien van een eventuele vrije lengte volgens ontwerp

5. Progressief terugtrekken van de tijdelijke verbuizing en injecteren cementgrout

6. Afgewerkt anker

7. Voorspannen in geval van actieve ankers; blokkeren in geval van passieve ankers. Dit gebeurt in principe ten vroegste zeven dagen nà het uitvoeren van de ankers bij gebruik van klassieke cementgrout.  

Schema van de uitvoeringsfasen

Ankers VS Nagels

Toepassingsgebied

• Verankering van grondkerende wanden

• Vernageling

• Opvangen van trekkrachten op constructies onderhevig aan opdrijving

Omgevingsimpact

• Trillingvrij

• Afvoer van grond- en boorspecie

• Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig

• Uitvoering met elektrische machines mogelijk (geen uitstoot van verbrandingsgassen)

Eigenschappen

• Het inbouwelement dient voor de opname van trekkrachten volgens de as van het inbouwelement.

• Het inbouwelement bestaat uit:      

  • voorspankabels (vrije lengte en verankeringslengte)
  • metalen buizen, gekoppeld met moffen of in één lengte
  • staven van gewone of verbeterde staalkwaliteit (voorspanstaven)
  • glasvezel
  • zelfborende holle metalen staven   

• De op te nemen kracht grijpt aan via een verdeelplaat of een speciale kopvoorziening.

• Tijdelijke of definitieve ankers (met corrosiebescherming)

• Courante diameter boring van 100 tot 250 mm

• Mogelijkheid tot het uitvoeren van gehelde ankers.

• Ankers zijn voorgespannen (actief), nagels worden niet voorgespannen (passief)

Projecten


Member of logo