Project Nieuwegein, Nederland

Prinses Beatrixsluis - Grondtechnieken

Grootscheepse renovatie Beatrixsluis

Activiteit: Maritieme Werken

Project description

De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. De sluis ligt in het Lekkanaal, de belangrijkste rechtstreekse verbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Omdat steeds meer grote schepen het Lekkanaal gebruiken, dreigde de Prinses Beatrixsluis een knelpunt te worden.

In opdracht van Rijkswaterstaat zorgt aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk voor de aanleg van een derde sluiskolk, de verbreding van het kanaal en de aanleg van extra ligplaatsen voor schepen. De aannemerscombinatie bestond uit BESIX, Heijmans en Jan de Nul.

Landschap

Het monumentale uitzicht van de Beatrixsluis is bepalend voor het landschap. Er nog een heftoren aan toevoegen, zou het uitzicht te veel verstoren. Bovendien ligt de sluis in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze historisch verdedigingslinie is genomineerd voor de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het landschap mag dus niet zomaar gewijzigd worden. Daarom kiest Sas van Vreeswijk ervoor om geen hef- maar roldeuren te gebruiken voor de nieuwe sluis. Zo blijft het historische karakter van de Beatrixsluis bewaard.

Flora en fauna

De Beatrixsluis wordt omringd door natuurgebied. Om de flora en fauna te beschermen, betrok Sas van Vreeswijk ecologen bij het ontwerp en de fasering van het project. Bomen die gerooid moesten worden, werden elders in de omgeving opnieuw ingeplant. Vissen, kikkers, vleermuizen en andere dieren werden gevangen en in nabijgelegen gebied opnieuw uitgezet.

Projectinformatie

Projectnaam

Prinses Beatrixsluis - Grondtechnieken

Categorie

Sluizen

Techniques

Secant Pile Wall, Verbuisde boorpaal met schacht- en/of putinjectie

Contracttype

Build

Locatie

Nieuwegein, Nederland

Stakeholder(s)

BESIX Nederland, Franki Foundations, Franki Grondtechnieken, Martello Piling

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Bouwperiode

2016 - 2019

Member of logo