Soilmix - Drievoudige palenwand

Soil mix wand onverbuisd in overlappende kolommen uitgevoerd waarbij drie palen gelijktijdig worden gemaakt door het mengen van een verhardende cementsuspensie met de plaatselijke grond (‘mixed in place’).

Schema van de uitvoeringsfasen

Uitvoeringswijze

Genormaliseerd volgens prEN 14679: "Deep mixing”, onder het ‘wet’ systeem

1. Uitgraven van een voorsleuf met een breedte van ongeveer 0.40 m en een diepte van 0.50 m, als vloeistofreservoir tijdens de uitvoering. Positioneren van de mengstangen in de as van de uit te voeren wand en starten van de inboorfase

2. Continu indraaien van de drie mengstangen en injecteren van de cementgrout langs de centrale mengschroef

3. De drie mengschroeven worden aangedreven door afzonderlijke maar gekoppelde boormotoren waarbij de beide buitenstangen draaien in tegengestelde zin van de middenstang waardoor de grond intensief met grout wordt gemengd.

4. Na het bereiken van de voorziene uitvoeringsdiepte, standaard tot 14 m, worden de mengstangen uitgedraaid, met groutinjectie.

Met een dikte van 0.40 m en een breedte van 1 m worden verschillende panelen met een overlap uitgevoerd om zo een homogene en continue wand in de grond te vormen.

5. Plaatsen van profiel.

 

Permanente monitoring van de uitvoering: het ganse uitvoeringsprocédé wordt elektronisch gestuurd en gecontroleerd, zowel qua geometrie, suspensieverbruik als uitvoeringssnelheid.

Toepassingsgebied

• Alternatief voor Berlijnse wand of secanspalenwand

• Economische uitvoering

• Niet grondontspannend

• Afhankelijk van de berekeningen en de functie van de wand, kunnen:

  • damplanken ingetrild worden
  • profielen ingedrukt worden (Berlijnse wand door gewelfvorming)
  • verankeringen uitgevoerd worden voor kerende functie

 

Omgevingsimpact

• Overtollige boor- of freesspecie

• Trillingvrij

• Geen geluidshinder

Eigenschappen

• Grondkerende functie: afhankelijk van de berekeningen en van de eigenschappen van de suspensie

• Waterkerende functie (waterdicht scherm): afhankelijk van de berekeningen, de eigenschappen van de suspensie en de overlapping tussen de panelen

• Afmetingen: 0.40 m dikte

• Diepte: standaard minder dan 20 m

• Door middel van meerdere mengstangen wordt de grond met de suspensie vermengd.

 • Versterking door wapening of profielen mogelijk


Member of logo