Vernagelde wand

Realisatie van een grondkering door middel van een versteviging van de grond door een rooster van licht sub-horizontale nagels.

Uitvoeringswijze

Uitgraving in fasering

1.  Graven over een beperkte diepte (typisch 1 tot 2 m) en plaatsen wapeningspanelen

2.  Plaatsen nagels en spuitbeton

3. Vervolgens wordt de onderliggende fase aangevat

4. Afgewerkte vernagelde wand

Schema van de uitvoeringsfasen

Toepassingsgebied

• Versterking van de grond

• Sterk beperkte toegang, beperkte ruimten

• Onderschoeiing en stabilisatie

• Realisatie van hoge en/of steile hellingen

• Niet bruikbaar in gronden zonder korte-termijn cohesie

Omgevingsimpact

• Trillingvrij

• Afvoer van grond

• Geen water in werkgabariet tijdens de uitgraving

• Bescherming van de directe omgeving bij aanbrengen van spuitbeton

• Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig

Eigenschappen

• De oppervlakten tussen de nagels wordt gestabiliseerd door een gewapend spuitbeton

• Nagels en spuitbeton worden in fasen van beperkte uitgravingshoogte progressief uitgevoerd

• Het resultaat is een gewichtsmuur, quasi verticaal of geheld


Member of logo