Parisienne wand

Wand gevormd door vertikale weerstandbiedende elementen zijnde palen of stalen profielen en beschoeiing in licht gewapend spuitbeton.

Uitvoeringswijze

1. Uitvoering in de grond gevormde, gewapende en gebetonneerde paal (zie tekening) of vooraf geboord boorgat voor plaatsen van profiel (eventueel intrillen profiel)

2. Eerste fase grondwerk, beschoeiing in licht gewapend spuitbeton.

Eventuele verankering van de wand

3. / 4.  Finale fase grondwerk, afwerken beschoeiing met licht gewapend spuitbeton

Schema van de uitvoeringsfasen

Toepassingsgebied

• Grondkerende wand, zonder grondwater in het ontgravingsgebied

• Niet waterdicht

Omgevingsimpact

• Grondafvoer

• Trillingen en geluidsbelasting afhankelijk van de aangewende techniek

• Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig

Eigenschappen

• In tijdelijke fase enkel grondkerend

• Enkel mogelijk indien het grondwater lager gelegen is dan het maximaal uitgravingspeil (al dan niet tijdelijk)

• Grond moet een tijdelijke cohesie hebben om de uitgraving en de plaatsing van de horizontale beschoeiing toe te laten.

• Grondafvoer afhankelijk van de techniek

• Indien nodig, bijkomende verankering

• Diepte: zie "boorpalen van grote diameter"

• Hoogte: enkel beperkt door diepte grondwater

• Breedte: gekozen diameter paal


Member of logo