Cement-bentoniet wand

Een cement-bentoniet wand is een in de grond gevormd waterkerend scherm opgebouwd uit een cement-bentoniet mengsel.

Schema van de uitvoeringsfasen

Uitvoeringswijze

1. Graven van paneel tussen geleidebalken. Vullen van sleuf met cement-bentoniet vloeistof.

2. Uitgraven van tweede paneel.

3. Weggraven van de grond tussen de eerste twee panelen.

4. De wand wordt verder gevormd door de procedure te herhalen.

Toepassingsgebied

• Inkapselen van verontreinigingen zoals stortplaatsen met verhinderen van de verspreiding van verontreiniging via horizontale grondwaterstromingen

• Beperking van bemaling i.e. hoeveelheden en invloedszone bij grote infrastructuurwerken zoals aquaducten, kaaimuren en toegangen tot tunnels.

Omgevingsimpact

• Trillingvrije installatie

• Lage geluidsbelasting

• Grond- en bentonietafvoer

• Freatisch vlak moet zich minimaal 2 m onder het werkniveau bevinden

• Werfoppervlak voor de bentoniet centrale en stockageruimte noodzakelijk: minimum 300 m²

• Werkruimte mininimaal 15 m uit de as van de wand en 2 m vóór de wand

• Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig.

Eigenschappen

• Dieptes waterkering gebruikelijk tot 35 m, occasioneel tot 50 m diepte

• Geen grondkerende functie; de grondgeometrie moet dus op zichzelf stabiel zijn.

• Waterdichtheid en druksterkte wand bepaald in functie van de samenstelling van het mengsel cement-bentoniet.

• Mogelijke uitvoering met een hoge dichtheid polyethyleen (of HDPE)-folie

• Eventueel gewapend met stalen damwanden om een structurele functie te kunnen waarborgen.


Member of logo