Omega schroefpaal

Trillingvrije schroefpaal met zijdelingse grondverdringing. De schacht van de paal is cilindrisch.

Schema van de uitvoeringsfasen

Uitvoeringswijze

1. Plaatsen van de paalpunt die indringing van water en/of  grond tijdens het inschroeven belet.

2. Met behulp van een krachtige hydraulische draaitafel en eventueel een verticale neerwaartse kracht (pull-down) wordt tijdens de inschroeffase de grond zijdelings weggeperst door middel van de Omega schroefkop.

3. Nadat de buis tot op de juiste diepte is ingeboord wordt eventueel wapening op volledige lengte in de buis aangebracht (niet aangeduid op de tekening).

4. Tijdens het uitschroeven wordt beton onder druk via de holle, centrale buis in het boorgat verpompt. Dankzij een tegenschroef, en vermits bovendien de boorkop in dezelfde zin blijft draaien als bij het inschroeven, wordt in deze fase een tweede grondverdringingseffect verzekerd.

5. Plaatsen van de bewapening nà de betonneerfase.

6. Uitgevoerde Omega schroefpaal

De kwaliteitscontrole van het uitvoeringsproces kan worden uitgevoerd via de continue registratie van de installatieparameters.

Toepassingsgebied

• Nagenoeg alle bodemprofielen inclusief in middelmatig tot dichtgepakte zandlagen dankzij verhoogde indringing

• Stedelijke omgeving en industriële projecten

• Gedraagt zich zoals een grondverdringende paal met als gevolg het ontwikkelen van hoge draagvermogens, in het bijzonder wat het schachtdraagvermogen betreft.

Omgevingsimpact

• Trillingvrije uitvoering

• Geluidsarme uitvoering

• Nauwelijks gronduithaling dus proper werkterrein en beperkte grondafvoer na de uitvoering van de palen

• Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig.

Eigenschappen

• Diameters van 310 tot 660 mm

• Lengte afhankelijk van de aangewende paalmachine: tot 35 m

• Palen kunnen dienen als trek- of drukpaal.

• Draagvermogen tot 2.675 kN

• Schuine palen tot hellingen van maximaal 1/3

• Mogelijkheid om Omega paal uit te voeren met groutinjectie.

Omega palen door Fundex 3500


Member of logo