Grondverdringende schroefpaal met verloren punt

Trillingvrije schroefpaal met dubbele zijdelingse grondverdringing, zonder verticaal grondtransport en zonder ontlasting van de grond aan de boorpunt. De schacht van de paal is cilindrisch.

Schema van de uitvoeringsfasen

Uitvoeringswijze

1. Boorbuis met losse punt wordt op maaiveld gepositioneerd.
2. Boorbuis wordt met verticale neerwaartse kracht (pull-down) de grond ingeschroefd.
3. Tijdens het inboren wordt de grond horizontaal verdrongen.
4. Nadat de buis op aanzetdiepte is geboord kan de wapening binnen de boorbuis worden geplaatst.
5. De buis wordt gevuld met beton.
6. De buis wordt oscillerend uit de grond getrokken. De boorpunt is verloren.
7. Na betonnering kan, indien nodig, een bijkomende kopwapening in het verse beton worden geplaatst.
8. De paal is afgewerkt en de paalmachine wordt verplaatst naar een volgende paal.

Mogelijkheid om paal uit te voeren met groutinjectie

Toepassingsgebied

 • Nagenoeg alle bodemprofielen inclusief in middelmatig tot dichtgepakte zandlagen dankzij verhoogde indringing
 • Stedelijke omgeving en industriële projecten
 • Gedraagt zich zoals een grondverdringende paal met als gevolg het ontwikkelen van hoge draagvermogens.

Omgevingsimpact

 • Trillingvrije uitvoering
 • Geluidsarme uitvoering
 • Nauwelijks grondafvoer
 • Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig

Eigenschappen

 • Schachtdiameters variërend van 300 tot 560 mm
 • Puntdiameters variërend van 450 tot 750 mm (tot 950 mm onder bepaalde voorwaarden)
 • Lengte afhankelijk van de aangewende paalmachine: tot 35 m
 • Palen kunnen dienen als trek- of drukpaal
 • Draagvermogen tot +3000 kN
 • Schuine palen tot hellingen van maximaal 1/3 aangebracht
 • Mogelijkheid om paal uit te voeren met groutinjectie

Projecten


Member of logo