Geschroefde kokerpaal met groutinjectie

De grondverdringende geschroefde en geïnjecteerde kokerpaal wordt gevormd door het trillingvrij in de grond schroeven van verloren stalen buizen die aan elkaar gelast worden om de gewenste diepte te bereiken en groutinjectie tijdens de uitvoering.

Uitvoeringswijze

1. Positioneren van de paal. Vastlassen van de verloren boorpunt met injectielans. De boorpunt verhindert de indringing van water en/of grond tijdens het inschroeven.

2. Inschroeven van het onderste buissegment en injectie van grout onder de boorpunt en rond de paalschacht.

3. Lassen van het volgend buissegment en injectie van grout onder de boorpunt en rond de paalschacht.

4. Bereiken van de vereiste aanzetdiepte

5. Plaatsen van de wapening

6. Storten van beton met mogelijkheid tot verdiept storten van beton

Afgewerkte geschroefde, geïnjecteerde kokerpaal

Schema van de uitvoeringsfasen

Toepassingsgebied

• Trillingvrije paalfundering onder beperkte hoogte

• In beperkte ruimtes

• Paalfundering in agressieve en/of vervuilde gronden

• Paalfundering geschikt in gronden met stromend grondwater waar de buizen als bescherming dienen voor het beton.

• Verdiept wegboren van paal is mogelijk

• Groutinjectie tijdens het schroeven resulteert in hoge paaldraagvermogens

Omgevingsimpact

• Trillingvrij

• Geen grondafvoer

• Afvoer van overtollige cementspecie

• Lage geluidsbelasting

• Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig

Eigenschappen

• Grondverdringend

• Paalschachtdiameters van 168 tot 609 mm

• Paalpuntdiameter maximaal 720 mm

• Draagvermogen tot 2.275 kN

• De paal wordt ook geschroefde stalen buispaal met groutinjectie genoemd.

Projecten


Member of logo