TEP paal

Een TEP paal is een verloren stalen buis van zeer kleine diameter die met een pneumatische hamer op diepte wordt gebracht en daarna geïnjecteerd.

Schema van de uitvoeringsfasen

Uitvoeringswijze

1. / 2. De buissegmenten worden één na één aan elkaar vastgemaakt via koppelmoffen of laswerk en worden met een pneumatische hamer in de grond gebracht.

3. De cementspecie wordt in en rond de verloren buis geïnjecteerd.

4. Afgewerkte TEP paal

Toepassingsgebied

• Paalfundering geschikt in beperkte ruimtes of in ruimtes met een sterk beperkte hoogte en/ of toegang

• Onderschoeiing en stabilisatie

Omgevingsimpact

• Zijdelingse grondverdringing

• Geen gronduithaling en geen grondafvoer

• Beperkte fysische belasting (trillingen en geluid)

• Droog werkplatform nodig

Eigenschappen

• Buissegment variabel maar meestal 1 m lang

• Injectiegat onderaan buis

• Dienstlast tot maximaal 120 kN

• Opnemen van treklasten mogelijk

• Paal met een pneumatische hamer ingebracht door grondverdringing

• Paal met een kleine paalmachine ingebracht, zie FORATEP paal


Member of logo