Micropaal

Paal gevormd door in een boring van beperkte diameter een stalen inbouwelement met groutspecie omhuld in te brengen. De paal wordt geboord door middel van een boorvloeistof (water, cementspecie, bentoniet) of perslucht.

Schema van de uitvoeringsfasen

Uitvoeringswijze

Conform de voorschriften van “NBN EN 14199 : Micro piles”

1. Ter plaatse stellen van de eerste boorbuis en starten spoelboring doorheen het buiselement.

2. Koppelen van de boorbuizen en verder spoelboren tot het gewenste aanzetpeil.

3. Na het bereiken van het aanzetpeil, wordt het inboormengsel vervangen door cementspecie. Uitvoering van grouten

4. Afgewerkte micropaal

Toepassingsgebied

• Trillingvrij werken in specifieke werkomstandigheden

• Verstevigings- en renovatiewerken

• Boren doorheen obstakels

• Opvangen van krachten onder grote hoeken

Omgevingsimpact

• Trillingvrij

• Afvoer van grond- en boorspecie

• Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig

• Uitvoering met kleine tot zeer kleine machines

• Uitvoering met elektrische machines mogelijk (geen uitstoot van verbrandingsgassen).

Eigenschappen

• Diameter tot 250 mm

• Paal werkt grotendeels op schachtwrijving

• Courant draagvermogen tot 1000 kN

• Mogelijkheid tot het uitvoeren van gehelde micropalen

• Mogelijkheid tot het vormen van een palenwand door middel van uit elkaar staande micropalen of tangente micropalen

• Het inbouwelement dient voor opname van trek en/of drukkrachten volgens de as van het inbouwelement. De op te nemen kracht wordt ingebracht in het inbouwelement via een verdeelplaat, een speciale kopvoorziening.

• Bij toepassing van verbuisde boring wordt het inbouwelement in de boorbuizen geplaatst en worden deze laatste herwonnen ('tube-tige',  dubbel verbuisd boren).

Projecten


Member of logo