In de grond gevormde heipaal op plaat

In de grond gevormde cilindrische heipaal in gewapend beton gerealiseerd door het in de grond heien van een herwonnen buis, onderaan afgesloten door een verloren voetplaat.

Uitvoeringswijze

1. Uitzetten paal en plaatsen van de heibuis met verloren stalen voetplaat

2. Bovenaan de buis in de grond heien met behulp van een hydraulisch heiblok of een dieselhamer

3. Plaatsen van de wapening wanneer de buis op aanzetdiepte is.

4. Met behulp van een trechtervormige betonkubel ('cufa'), vullen van de buis met plastisch beton

5. Uittrekken van de stalen heibuis

6. Uitgevoerde in de grond gevormde heipaal op plaat.

Schema van de uitvoeringsfasen

Toepassingsgebied

• Hoge druk- en trekbelastingen en alsook hoge horizontale belastingen

• Grondverdringend

• Fundering van industriële complexen

• Fundering van civiele constructies en infrastructuur

Omgevingsimpact

• Geen grond uithaling en geen grondafvoer

• Heitoelating

• Veroorzaakt hinder door trillingen

• Veroorzaakt geluidshinder

• Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig

Eigenschappen

• Diameters heibuizen van 356 tot 609 mm

• Lengte paal tot 32 m

• Schuine palen tot 1:3

• Draagvermogen maximaal 2.275 kN


Member of logo