Geprefabriceerde betonnen heipaal

Een prefab paal is een prefabriceerde betonnen kolom, vervaardigd in hoogwaardig voorgespannen beton en die door middel van een regelbare hydraulische of diesel hamer in de grond wordt geheid.

Schema van de uitvoeringsfasen

Uitvoeringswijze

1. Positioneren van de geprefabriceerde betonnen heipaal

2. De paal wordt in de grond geheid door middel van een dieselhamer of een hydraulische hamer.

Speciale houten of kunststoffen heimutsen beperken zoveel mogelijk de schade aan de paalkop.

3 & 4. De paal wordt, met controle van de stuit, in de weerstand biedende grondlaag geheid tot op een diepte gelijk aan één maal de paaldiameter.

Controle op de uitvoering is mogelijk dankzij het uitvoeren van integriteitsmetingen.

Toepassingsgebied

• Best geschikt voor middelgrote belastingen in een homogene grondgesteldheid

• Goede kennis van de ondergrond vereist

• Ruim toepassingsgebied

• Gezien de prefabricatie en de levertermijn van de prefab palen moeten de juiste paalconfiguratie en de definitieve belasting vóór de uitvoering gekend zijn.

• Geen risico op uitvloeien van beton in slappe lagen

Omgevingsimpact

• Heitoelating vereist

• Geluidshinder

• Geen grondafvoer

• Stabiel, droog, vlak werkplatform nodig, èn toegankelijk voor vrachtverkeer (aanvoer prefab palen).

Eigenschappen

• Dwarsafmetingen van 180 x 180 mm² tot 450 x 450 mm²

• Eventueel koppelbaar

• Maximale lengte afhankelijk van de sectie en de transportmogelijkheden

• Hoge betonkwaliteit, meestal voorgespannen

• Grondverdringende paal met glad schachtoppervlak

• Draagvermogen van 325 tot 2.050 kN

• Schuine uitvoering tot hellingen van maximaal 1/3

• Snelle uitvoering.


Member of logo