Geheide kokerpaal met heiprop

De geheide kokerpaal met heiprop is een inwendig geheide verloren stalen buispaal. De buiselementen worden aan elkaar gelast in functie van de vrije werkhoogte.

Uitvoeringswijze

1. Positioneren heibuis en vormen van een heiprop in de eerste verloren heibuis. Heiprop verdichten m.b.v. een valgewicht.

2. Inheien en aan elkaar lassen van de volgende buizen.

3. Heien tot op de voorziene aanzetdiepte

4. & 5. Betonneren

6. Plaatsen van de wapening

Schema van de uitvoeringsfasen

Toepassingsgebied

• Werken in beperkte en moeilijk bereikbare ruimtes

• In agressieve en verontreinigde gronden

• In gronden met stromend grondwater

• Voor fundering doorheen holten of zeer slappe en onstabiele boven- of tussenlagen waar de vloeibare beton kan wegvloeien.

• Waar afkappeil boven het maaiveld is gelegen

• Niet gebetonneerde lengte mogelijk

• Ruim (industriële projecten, infrastructuur, waterbouwwerken, spoorwegwerken, woningbouw, renovatie…)

Omgevingsimpact

• Beperkte trillingen

• Beperkt geluid (cf. inwendig heien)

• Geen grondafvoer (grondverdringend)

• Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig.

Eigenschappen

• Standaarddiameters van 168 tot 609 mm

• Lengte: theoretisch onbeperkt

• Draagvermogen tot 2.275 kN

• Opname van horizontale belastingen mogelijk

• Schuine palen tot 1/3

• Ook inwendig geheide stalen buispaal genoemd

• In bepaalde toepassingen kunnen de palen uitgevoerd worden met een verbrede voet: zie de Bawang paal.


Member of logo