Energie paal

Een schroefpaal met een wapening voorzien van energiebuizen, waarin dank zij vloeistofcirculatie energie met de bodem wordt uitgewisseld, werkt tweeërlei: als funderingselement en als bodemwarmtewisselaar. De bodem rond de paal fungeert als een buffer waarin warmte of koude tijdelijk wordt opgeslagen. Energiepalen worden ofwel gevormd met behulp van grondverdringende technieken (zie 'Uitvoeringswijze') ofwel met behulp van technieken met uithaling van grond. Met behulp van een warmtepomp wordt in de winter warmte aan de circulatievloeistof onttrokken (indirect aan de bodem) en op een hogere temperatuur gebracht, zodat die geschikt is om een gebouw te verwarmen. Het onttrekken van warmte uit de bodem betekent dat er afkoeling van de bodem plaatsvindt. Er ontstaat een koude potentieel wat in de zomerperiode voor koeling kan zorgen.

Uitvoeringswijze

1., 2. & 3. Tijdens de inschroeffase wordt met een grondverdringende schroefkop een voerbuis tot op de juiste aanzetdiepte geboord.

4. Tijdens het uitschroeven van de schroefkop wordt beton via de holle, centrale buis in het boorgat verpompt.

5. & 6. De wapening, voorzien van geïntegreerde warmtewisselaars in HDPE kunststof, wordt vervolgens in de gebetonneerde paal aangebracht.

Schema van de uitvoeringsfasen

Toepassingsgebied

• "Nearly zero-energy building"

• Voornamelijk utiliteitsbouw, om gebouwen te verwarmen en/of te koelen

• In combinatie met warmtepomp  

Omgevingsimpact

• Integratie in bestaande bouwdelen, weinig onderhoud

• Gesloten, milieuvriendelijk systeem, geen vergunning nodig

• Zeer duurzaam concept met een vermindering van de CO2 uitstoot met ongeveer 40%

• Energiebesparing tot 45%

Eigenschappen

• Via de inlaatslang wordt water door de kunststof leiding gevoerd, terwijl de uitlaatslang het water afvoert naar verdeelleidingen en vervolgens naar een warmtepomp.

Wanneer het water kouder is dan de bodem, wordt warmte aan de bodem onttrokken. Wanneer het water warmer is dan de bodem vindt warmteafgifte naar de bodem plaats

• Bij grondverdringende schroefpalen is wapening met energiebuizen volle lengte mogelijk


Member of logo