PCS schroefpaal

De "Pressurized Concrete Screw" of PCS paal is een in de grond geschroefde paal met gedeeltelijke gronduithaling en zijdelingse oppersing van de grond door betonneren onder druk.  De paal wordt uitgevoerd met behulp van een continue spiraalboor met een holle as. Het betonneren gebeurt door middel van een pomp die het vloeibare beton onder hoge druk verpompt via de holle centrale buis.

Uitvoeringswijze

1. Positioneren van de boorkop.

2. Inschroeven van de boorkop met behulp van een krachtige boortafel.

Voor een aantal diameters belet een boorpunt de indringing van water en grond tijdens het inschroeven van de paal.

3. Inschroeven tot het te bereiken aanzetpeil.

4. Vloeibaar beton wordt onder druk in de centrale voerbuis gepompt en de boor wordt gecontroleerd opgetrokken.

5. Kopwapening en/of wapening op volledige lengte wordt/worden nà betonneren geplaatst. Opscheppen van de boorgrond rond de onmiddellijke omgeving van de paal.

6. Uitgevoerde PCS paal

Kwaliteitscontrole van het uitvoeringsproces kan worden uitgevoerd via de continue registratie van de installatieparameters.

Schema van de uitvoeringsfasen

Toepassingsgebied

• In sterk gelaagde gronden met weerstandbiedende lagen

• Als alléénstaande paal of als element van een palenwand (tangenspalenwand)

• Als alternatief voor boorpalen van grote diameter

• Infrastructuur en industriële projecten

Omgevingsimpact

• Trillingvrije uitvoering

• Geluidsarme uitvoering

• Grondafvoer op de werf

• Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig

PCS paal in Luik

Eigenschappen

• Mogelijkheid om de paal doorheen en in zeer weerstandbiedende grondlagen te boren en te verankeren (grind en zandlagen met conusweerstand qc > 15 MPa).

• Zeer uitgebreid gamma aan diameters → 350 tot 1.200 mm

• Diepte tot 35 m

• Uitvoering gehelde paal mogelijk

• Betonneren met vloeibare beton onder druk wat resulteert in een verhoogd draagvermogen.

• Wapening geplaatst nà de betonneerfase

• Draagvermogen tot 8.825 kN 


Member of logo