Grondbevriezing

Een grondbevriezing is een tijdelijke versteviging van waterhoudende grond door middel van ijswanden.

Schema van de uitvoeringsfasen

Plan view

Toepassingsgebied

• Grondwater noodzakelijk, maar geen grote grondwaterstroming

• Complexe bouwputten in zeer moeilijk toegankelijke omgevingen en situaties

• Schachten, tunnels, verbindingen

• Gronden die instorten tijdens uitgravingen

Omgevingsimpact

• Ruimte nodig voor het plaatsen van de bevriezingsinstallatie

• Opletten voor zwellen (controle van bestaande leidingen of structuren)

• Zo weinig mogelijk stoppen en terug opstarten van de vriesinstallatie.

Eigenschappen

• Door het bevriezen van het aanwezige grondwater kan de bevroren grond de krachten opnemen voor de uitgraving.

• Door in de grond geboorde buizen wordt een koelvloeistof gecirculeerd die het grondwater doet bevriezen.

• Hoge kostprijs (in standhouden vriesvlak)

• Bepalen thermische conductiviteit


Member of logo