Franki werkt aan ontsluiting Rotterdam

25 juni 2020

Bouwaktua - Juli 2020

Funderingsspecialist bouwt De Groene Boog en Theemswegtracé trillingsvrij en geluidsarm

De Dam was leeg op 4 mei, waardoor alle aandacht was gericht op het oorlogsmonument zelf. Een iconisch bouwwerk dat al 65 jaar rust op de robuuste fundering van de kenmerkende in de grond gevormde Franki-palen. Over van 020 naar 010: onder de vele specialistische funderingsprojecten die Franki de afgelopen tijd uitvoerde, bevinden zich de nieuwe aansluiting van A16 op de A13 en een stuk havenspoorlijn, beide in Rotterdam.

Wie van of naar Rotterdam rijdt kan het niet missen: tussen het verkeersknooppunt Terbregseplein en luchthaven Rotterdam The Hague Airport is een groot werk in uitvoering. De Groene Boog, zoals het infrastructurele project is gedoopt, is de nieuwe A16 Rotterdam, inclusief een nieuwe fly-over die de nieuwe rijksweg met de bestaande A16 verbindt en de bouw van de Rottemerentunnel onder de Rotte en het Lage Bergse Bos. “Dit gebied is een mooi voorbeeld van de typisch Hollandse grondproblemen”, ziet Franki-directeur Jan-Wim Verhoeff. “We wonen in een deltagebied met moerasgrond, niet de meest geschikte grond om te wonen en te bouwen. En dan is dit gedeelte een van de meest uitdagende stukken. Want de grond is echt slecht, dik water noemen we dat.

Twee keer bouwen

Maar hoe lastiger, hoe mooier vinden ze bij Franki Grondtechnieken, want dat is de beste kans om alle expertise uit de kast te trekken. Gezien de omvang van het werk en het beslag dat het zou leggen op het beschikbare materieel besloten Franki en het Amsterdamse Voorbij tot een funderingscombinatie. Het werk werd onder meer door hun moederbedrijven BESIX en TBI aangenomen op basis van EMVI.
Hierbij is een van de scores gehaald met het geluidsarm en trillingsvrij uitvoeren. Het tracé ligt weliswaar niet in een drukbevolkt gebied, maar ook de natuur kan hinder ondervinden van het traditionele heien. Zo zijn er bepaald delen waar niet mag worden gewerkt tijdens het broedseizoen. De totale lengte van elf kilometer valt op zich mee, maar het zijn de complexiteit en omvang van de fundering die om de echte expertise vragen. Zo wordt er eerst een tijdelijke hulpweg aangelegd voor alle bouwverkeer, zodat het bestaande wegennet niet wordt belast. Tijdelijk of niet, ook deze bouwweg moet gefundeerd worden, waarbij de stalen palen na oplevering van het hoofdtracé er weer worden uitgetrokken. “We bouwen ‘m eigenlijk twee keer”, constateert Verhoeff. “En dat is dan nog los van de tienduizend palen die we voor de Rottemerentunnel boren en de damwanden voor dertig bouwkuipen.

 

Fingerspitzengefühl

Waar de werkzaamheden aan De Groene Boog voor Franki nog tot in 2021 zullen duren – de snelweg zelf wordt in 2024 geopend – rondde Franki in 2019 eveneens in Rotterdam de fundering van het Theemwegtracé af. Hiermee worden de eerste vier kilometer van de Betuweroute van de Rotterdamse Maasvlakte naar het Europese achterland verlegd. Door deze verlegging hoeft het treinverkeer niet langer meer over de Calandbrug zodat de groei van het treinverkeer geen obstakel gaat vormen voor de scheepvaart. “Het tracé is in feite een lange brug met allemaal steunpunten langs de gehele Theemsweg en over de sluis. Om de belasting van de behoorlijke overspanningen te kunnen dragen, hebben we een nieuw formaat in de grond gevormde paal toegepast, dat dikker is dan de standaardafmetingen”, aldus Verhoeff. “Waar tot dan toe de grootste maat een diameter van 540 mm en boorpunt van 670 mm had , zijn hier palen toegepast met een diameter van 710 mm en een boorpunt van 850 mm. Met lengtes tot 35 meter.” De succesvolle toepassing van deze innovatie is een optelsom van grote ervaring , het nieuwste materieel én het fingerspitzengefühl van de machinist die uiteindelijk de paal naar beneden boort, vergeet Verhoeff niet te benadrukken. Bovendien was er ook hier sprake van een uitdagend werkterrein boven- en ondergronds, vol petrochemische industrie, kabels en leidingen. Verhoeff: “Franki investeert voortdurend in nieuwe kennis. Want als je vooraan wilt lopen, moet je zorgen dat je in alles de beste bent.


Member of logo