Injectie

Injectie resulteert in een toename van de mechanische sterkte of een verlaging van de waterdoorlaatbaarheid van de grond door inspuiten van speciale producten die verharden in de grond en/of opvullen van holtes. De injectie gebeurt hetzij gravitair, hetzij onder druk, hetzij repetitief.

Uitvoeringswijze

1. Uitvoeren van een primair injectiegrid ('primary grid': boringen eerste fase)

2. Uitvoeren van een secundair injectiegrid ('secondary grid': boringen tweede fase), of meerdere, volgens de grondgesteldheid en de vereisten van het project.

 

Voorafgaandelijk opmaken van een injectieplan, af te toetsten bij de opstart van de werkzaamheden en eventueel te verfijnen in functie hiervan.

Schema van de uitvoeringsfasen

Injectierooster

Toepassingsgebied

• Opvullen van holtes

• Consolidatie: verhogen van de mechanische sterkte van de geïnjecteerde zones

• Permeabiliteit: verlagen van de waterdoorlaatbaarheid van de grond

Omgevingsimpact

• Trillingvrij

• Afvoer van boormodder

• Beperkte geluidsbelasting

Eigenschappen

• Breed gamma aan boormogelijkheden, aangepaste aan diverse grondsoorten

• Breed gamma aan injectiematerialen, aangepast aan de gewenste finaliteit van de injectie

Projecten


Member of logo